Cursos

Amb el suport de:   logo Generalitat de Catalunya

Tots els cursos de l'Escola d'Estiu Espiral tenen el reconeixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i per tant la seva certificació té validesa a tots els efectes administratius.

Els cursos virtuals de formació que oferta en aquesta edició l'associació Espiral, Educació i Tecnologia són:

activitats formador/a hores
Utilització dels wikis en educació [+info] Héctor Cloquell 30
Gimp, programari lliure per al retoc fotogràfic [+info] Camilo Nevot 30

Xarxes socials i creació de comunitats [+info]

Dolors Reig 30
De la pràctica reflexiva al portafolis electrònic [+info] Carme Moyano 30
Webcasting: ràdio interactiva per internet [+info] Pilar Soro 30
Iniciació a Moodle [+info] Artur Tallada 30
Mapes mentals, mapes conceptuals [+info] Jordi Guim 30
Fem tallers amb l'ordinador per a l'Escola inclusiva [+info] Bernat Orellana
Almodis Orellana
30
Moodle Avançat [+info] Josep R Planas 30
Portal dinàmic per a la comunicació de centre: Joomla [+info] Rafa Barrachina 30
Learning English using ICT: blogs, microblogs and useful tools from web 2.0 [+info] Núria Salvador 30
ICT resources for language teachers [+info] Sonia Guilana 30
Writing electronic documents for English Language Learning [+info] Almodis Orellana 30

escola d'estiu virtual