Presentació del Conseller

Corren dies difícils, però també d'esperança. L'educació i el sistema educatiu del nostre país estan en procés de canvi continu i constant i dins d'aquest procés també es troben els centres, els serveis educatius i el professorat. El projecte de Llei d'Educació de Catalunya situa el centre educatiu com el centre del sistema.“El centre és el centre”. És aquí on tenen lloc tots els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. És aquí, doncs, on s'han de produir els canvis en la mirada sobre els aprenentatges i, per tant, els ensenyaments fent-los girar al voltant, de les situacions i dels escenaris on es produeixen i s'apliquen coneixements, és a dir, al voltant de les competències bàsiques. La formació del professorat ha d'estar estretament alineada amb aquest repte. En el marc de les escoles d'estiu on es pot i s'ha d'aprofundir en el seu desenvolupament.

Com a espai i escenari de noves trobades de professorat, les escoles d'estiu possibiliten posar en contacte coneixements, idees, experiències, iniciatives, projectes, i, per sobre de tot, professionals i persones. Del contacte, la connexió i l'intercanvi en sorgiran nous coneixements, noves idees, nous professionals i noves persones.

Els centres que ho vulguin podran assumir un nou repte el curs vinent: formar els futurs professionals, formar els estudiants de Magisteri o de Màster d'Educació Secundària en pràctiques. Això els centres ho faran des del plantejament formatiu propi, des de la formació del seu professorat en el desenvolupament del projecte de centre, de les competències docents i d'acollida de nou professorat. Els futurs centres formadors són una oportunitat més per al canvi continu i constant per a la reforma del sistema educatiu que reclama el temps i el món en què vivim.

Repensar l'educació passa per reformar els processos d'ensenyament i aprenentatge i aquests exigeixen canviar la cultura escolar i generar nous contextos de producció i aplicació de coneixements.

Les escoles d'estiu han estat, són i continuaran essent un espai necessari per a la reflexió i la innovació en els canvis i les reformes en l'educació des de la formació del professorat. És en el marc de l'Escola d'Estiu 2009 on podem situar ara aquests processos.

Bona Escola d'Estiu, bon estiu i bon futur.
Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

Benvinguda del President d'Espiral
El president i la Junta directiva en nom de l’associació Espiral, us donem la benvinguda a aquesta nova trobada a través de l'Escola d'Estiu Espiral 2009.

En aquesta cinquena edició el nostre objectiu i repte és continuar amb la millora de la qualitat de la nostra oferta formativa i apropar-nos a les noves eines de la web 2.0, els nous recursos educatius en línia i avançar-nos a les tendències dins del món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per tal que esdevinguin Tecnologies per a l'Aprenentatge Col·laboratiu (TAC).

També és una satisfacció per a nosaltres poder presentar una novetat important com són tres cursos relacionats amb les TIC i les TAC però íntegrament en anglès, amb la qual cosa pretenem oferir un pas més en la millora de la qualitat de la nostra oferta. Aquests cursos són: Learning English using ICT: blogs, microblogs and useful tools from web 2.0, ITC resources to teach English in the classroom i Writing electronic documents for English Language Learning que esperem tinguin tan bona acollida com les ganes amb les que s'han preparat per a tots vosaltres.

Esperem i desitgem que aquesta nova edició sigui molt profitosa i engrescadora i, sobre tot, que ajudi a la millora de la qualitat educativa al nostre país.

Juan Miguel Muñoz
President