Escola Virtual d'Estiu 2010

Escuela Virtual de Verano 2010

Curs: Eduwiki i la creació de continguts digitals

Descripció

Amb aquest curs volem que els nostres alumnes es familiaritzin amb diferents tipus de continguts digitals i en concret amb l'eduwiki. Pretenem que en acabar el curs siguin capaços de crear diferents continguts digitals, fer entrades a l'eduwiki afegin-t'hi vídeos, audios, imatges... així com que siguin conscients del valor d'aquesta eina per crear coneixement compartit tot treballant les diferents àrees del currículum.

Destinataris

Professorat de primària i secundària

Requisits tècnics dels assistents

Ser usuari/a d'internet.

Objectius.

  • Conèixer una eina que afavoreix la creació de coneixement compartit.
  • Familiaritzar-se amb els diferents tipus de continguts digitals. Eduwiki com a exemple.
  • Aprendre algunes maneres de crear continguts digitals (presentacions, imatges, esquemes, penjar documents, revistes, vídeos, so)
  • Conèixer i aplicar bé els aspectes formals quan es fa una entrada a l'eduwiki.
  • Crear una entrada a l'Eduwiki incorporant diferents maneres de crear contingut digital i seguint els requissits que s'estableixen a la mateixa wiki.

Programa del curs.

  • Diferent tipologia de continguts digitals
  • Eduwiki
  • Creació de continguts digitals

Metodologia.

  • Partir dels coneixements previs dels alumnes i, a través de la pràctica, anar treballant els diferents continguts i aprenentatges plantejats.
  • Aprenentatge compartit: comunicació a través del fòrum del moodle amb la resta de companys del grup.

Requisits per a l'acreditació del curs

Acabar fent una entrada a l'eduwiki utilitzant alguna de les eines apreses i seguint les pautes que marca la mateixa eduwiki.