Escola Virtual d'Estiu 2010

Escuela Virtual de Verano 2010

Presentació del Conseller

Conseller d'Educació

Corren dies difícils, però també d'esperança.
L'educació i el sistema educatiu del nostre país estan en procés de canvi continu i constant i dins d'aquest procés també es troben els centres, els serveis educatius i el professorat. El projecte de Llei d'Educació de Catalunya situa el centre educatiu com el centre del sistema."El centre és el centre". És aquí on tenen lloc tots els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. És aquí, doncs, on s'han de produir els canvis en la mirada sobre els aprenentatges i, per tant, els ensenyaments fent-los girar al voltant, de les situacions i dels escenaris on es produeixen i s'apliquen coneixements, és a dir, al voltant de les competències bàsiques. La formació del professorat ha d'estar estretament alineada amb aquest repte. En el marc de les escoles d'estiu on es pot i s'ha d'aprofundir en el seu desenvolupament.

Com a espai i escenari de noves trobades de professorat, les escoles d'estiu possibiliten posar en contacte coneixements, idees, experiències, iniciatives, projectes, i, per sobre de tot, professionals i persones. Del contacte, la connexió i l'intercanvi en sorgiran nous coneixements, noves idees, nous professionals i noves persones.

Els centres que ho vulguin podran assumir un nou repte el curs vinent: formar els futurs professionals, formar els estudiants de Magisteri o de Màster d'Educació Secundària en pràctiques. Això els centres ho faran des del plantejament formatiu propi, des de la formació del seu professorat en el desenvolupament del projecte de centre, de les competències docents i d'acollida de nou professorat. Els futurs centres formadors són una oportunitat més per al canvi continu i constant per a la reforma del sistema educatiu que reclama el temps i el món en què vivim.

Repensar l'educació passa per reformar els processos d'ensenyament i aprenentatge i aquests exigeixen canviar la cultura escolar i generar nous contextos de producció i aplicació de coneixements.

Les escoles d'estiu han estat, són i continuaran essent un espai necessari per a la reflexió i la innovació en els canvis i les reformes en l'educació des de la formació del professorat. És en el marc de l'Escola d'Estiu 2010 on podem situar ara aquests processos.

Bona Escola d'Estiu, bon estiu i bon futur.

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Benvinguda del President d'Espiral

Estimats amics i amigues.

Una edició més apropem la nostra oferta formativa a tot el professorat interessat en l’educació i les tecnologies amb la mateixa motivació i ganes de sempre.

En aquesta edició trobareu cursos ja clàssics però molt sol·licitats i propers a la realitat i al dia a dia a les aules com “Serveis Google aplicats a l’educació”, “Moodle Avançat”o “Fem servir l’ordinador per l’escola inclusiva”.

Repetim també tres cursos en anglès que van tenir molt bona acollida l'anterior edició: dos orientats al profesorat d'anglès, “Writing electronic documents for English language learning” i “Learning English using blogs, microblogs and other web 2.0 tools”; i un altre de caràcter transversal, "ICT resources for language teachers”.

Incorporem un curs nou “Multimèdia bàsica”, de gran utilitat per donar a conèixer eines audiovisuals de suport a la docència i ampliem un bloc orientat al coneixement del potencial de les eines wiki en el treball col·laboratiu: “Utilització dels wikis a l’educació”, “Eduwiki i la creació de continguts digitals” i “Ús didàctic de la Viquipèdia”.

Per últim tenim un curs més “avantguardista”, amb el que pretenem apropar les tendències que destaquen alguns informes sobre educació i tecnologia a tot el professorat. Així, per exemple, l’Informe Horizon estableix a curt termini (12 mesos) la introducció de la computació mòbil i dels continguts oberts. A mig termini (2-3 anys), els llibres electrònics i la realitat augmentada i en el llarg termini (4-5 anys) la computació basada en l’anàlisi de dades visuals

En aquesta línia, presentem el curs de “Llibres i continguts digitals”, que permet apropar al professorat les diverses tipologies de continguts digitals que poden utilitzar-se en l’àmbit educatiu així com els seus estàndards.

Així doncs, només esperem que aquesta oferta, la clàssica i la renovada, us resulti atractiva i us animem a participar activament en la vostra formació.

Jo, com a president, i la Junta directiva en nom de l’associació Espiral, us donem la benvinguda a la nostra trobada a través de l’Escola d’Estiu d’Espiral 2010.

Bona escola!

Juan Miguel Muñoz
President d'Espiral