Fem tallers amb l'ordinador per a l'escola inclusiva

En aquest curs es treballarà al voltant del programari, els manuals i els materials
multimèdia de la pàgina bernat-orellana.org, entre d’altres aplicacions i eines informàtiques pensades per a facilitar el treball amb alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge o d’accessibilitat. L’eina bàsica de treball serà l’ordinador.

Docents que treballin en l’àmbit de les Necessitats Educatives Especials, en les aules de formació de persones adultes, aules d’acollida, aules obertes, USE i en general en situacions on calgui plantejar una metodologia adient a les necessitats específiques d’aprenentatge.

Es recomana tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Disposar de connexió a Internet.

Els objectius generals del curs són:
  • Donar eines i estratègies de treball amb l’ordinador per facilitar la tasca diària amb alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge.
  • Reflexionar respecte als diferents models educatius en referència a alumnes que presenten discapacitats cognitives, sensorials, visuals, emocionals i motrius: escola inclusiva, escola compartida, escola d’educació especial.
  • Donar a conèixer com les eines informàtiques poden afavorir processos inclusius en l’àmbit de l’escola ordinària. A partir del treball col·laboratiu.
  • Conèixer les adaptacions i configuracions del maquinari i del programari en relació a l’accessibilitat.
  • Investigar respecte a la temàtica “metacognició i eines informàtiques” reflexionant sobre els diferents models en relació a l’aprenentatge de la llengua i de les matemàtiques, com a matèries vehiculars i constructives dels coneixements.
  • Conèixer i saber treballar amb els diferents programaris informàtics, aplicant aquests coneixements en el desenvolupament de les diferents competències bàsiques.
  • Investigar respecte als diferents perifèrics adaptats a les necessitats educatives especials (teclat, ratolí, Joystick, entrades amb la veu, polsadors, etc.).
  • Presentar la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com una plataforma comunicativa del present i del futur.
Utilitzarem el programari, els manuals i els materials multimèdia de la pàgina bernat-orellana.org.
Estarà organitzat en 8 Blocs Obligatoris i 2 Blocs d’ampliació dins l’espai virtual del curs.
Cada bloc tindrà un fòrum on desar les diferents aportacions al curs.

La certificació d’aprofitament del curs es farà a partir de la participació de les activitats programades en l’aula virtual, molt especialment en les activitats relacionades amb el treball col·laboratiu i en xarxa.
L'alumnat ha de lliurar un 80 % de les pràctiques, és a dir, participar activament en, com a mínim, 8 dels 10 blocs presentats en curs.