Xarxes socials i comunitats d´aprenentatge: creació i dinamització

Creació i dinamització, aspectes tècnics i e-competències necessaràries per dinamitzar una comunitat.
Al curs es treballarà:
1. La perspectiva tecnològica: Eines.
- Eines de creació de xarxes socials: Ning.
- El kit d’eines bàsiques per millorar la productivitat, el treball col·laboratiu i la comunicació.
- Entorns personals d´informació, aprenentatge i comunicació. Altres complements de productivitat per al navegador (Firefox).

2. La perspectiva actitudinal i competencial en la web social :
- E-competències bàsiques del dinamitzador de comunitats online.
- L’estil de comunicació eficaç: les dimensions més importants.

Primer nivell: Escoltar, reforçar, moderar, connectar...
Segon nivell: Presència, escolta activa reflexiva, respostes (i preguntes), moderació, inclusivitat, negociació, animació, reforç, focus, ritme, reflexió, to, obertura, connectivitat...

Professorat de qualsevol nivell educatiu interessats en les TIC i la seva aplicació a la dinamització de comunitats, grups de treball, etc...

Nivell bàsic utilització de les TICs. Connexió a internet

Ser capaç, en finalitzar el curs, de posar en marxa i dinamitzar comunitats online.

Seguiment en Plataforma i enllaços a recursos externs. Calendari amb activitats a superar. Seguiment individualitzat per escrit (mail, fòrums) i possibles connexions grupals online. (Skype)

- Superar les activitats
- Aportar nous coneixements (aprenentatge col.laboratiu)